AUDIOLOGIE

Het gehoor is één van onze belangrijkste zintuigen.

Als het oor niet goed functioneert en het geluid niet goed wordt waargenomen, ontstaat er een probleem. Het waarnemen en onderscheiden van geluiden is belangrijk voor de veiligheid (vb. op straat) en voor de communicatie.

Ear shutterstock 127829156 ZW

In geval van slechthorendheid zal een kleiner of groter deel van de communicatie niet worden waargenomen. Voor een slechthorende wordt het volgen van een gesprek dus een inspannende of soms zelfs onmogelijke opgave. Als iemand iets niet goed verstaat, leidt dat tot misverstaan, misverstanden en irritaties of zelfs conflictsituaties.   Het is voor de gesprekspartner hinderlijk steeds te moeten herhalen wat men net heeft gezegd.  Waarschijnlijk is dit er de oorzaak van, dat een gehoorstoornis door de omgeving als vervelend wordt ervaren. Vanuit die irritatie wordt dikwijls de vraag gesteld waarom de slechthorende geen hoortoestel draagt.

Er zijn veel mensen die niet goed kunnen horen, maar zij hebben niet allemaal een zelfde gehoorverlies.

Bij een klacht over niet goed horen, kunnen er dus nog grote verschillen tussen slechthorende personen aangetroffen worden. Het is belangrijk dat we meten hoe ernstig het is en het soort gehoorverlies bepalen. Bij Optiek Synhaeve nemen we de tijd voor een volledige, gratis hoortest* en bespreken samen met u het resultaat. (*zonder medisch doel)

U krijgt vrijblijvende informatie over de soorten hoorapparaten of gehoorbescherming.